Opublikowano 13 października 2021 przez ‐ 1 min odczytu

Reef v7 został aktywowany w sieci głównej na bloku 1.242.424 .

Ta aktualizacja sieci mainnet zawiera wiele poprawek błędów. Węzeł Reef v3.0.1 ułatwia również uruchamianie węzłów rpc/boot/validator dzięki wbudowanym środowiskom uruchomieniowym wasm genesis.

Aktualizacja węzła jest opcjonalna, ale zalecana.

Ulepszenia ekosystemu

Deweloperzy powinni…


Reef Finance z przyjemnością informuje, że Moonlight dodał REEF BEP-20 (Binance Smart Chain) do swojego produktu Bubble Maps!

Moonlight jest dostawcą narzędzi na Binance Smart Chain (BSC). Na początku tego roku firma Moonlight wprowadziła mapy bąbelkowe jako przełomowy sposób eksploracji tokenów na BSC. Otwierając mapę bąbelkową tokena, użytkownicy mogą jednym…


Mamy już trzy czwarte drogi do 2021 roku! Kontynuując naszą pracę w Reef Finance nad uczynieniem DeFi łatwym, trzeci kwartał 2021 r. dał zespołowi trochę czasu na odetchnięcie po uruchomieniu sieci mainnet, ale oznaczało to, że inni musieli podwoić swoje wysiłki w zakresie zasięgu, koordynacji i nie tylko. …

Reef Finance Polska

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store